اسماعیل رضایی

گویشی بنام خطاشیک

Menu صفحه اصلی بیوگرافی تاریخچه نقاشیخط کتاب ها گالری آثار مقاله ها رویدادهای هنری ارتباط با ما

Page


مجموعه مقاله های اسماعیل رضایی حاصل رهرویی در مسیر بی انتهای هنر و هنرهای تجسمی است که اغلب با رویکرد ها و مکاتب مختلف در حوزه هنرهای تجسمی جهت پژوهش و واکاوی در این عرصه بخصوص نقاشیخط، جهت بسط و گسترش این مکتب نو ظهور را شامل گردیده است. که در دوران تحصیل در سطح های مختلف دانشگاهی و فارغ التحصیلی به رشته تحریر درآمده و همچنان در این مسیر بی انتها قدم بر می دارد. در نمای کلی در این مجموعه مقاله ها تلاش شده است، تا با بکارگیری نظریه فلاسفه، اندیشمندان در حوزه های مختلف در باب هنر و زیبایی طرح مسئله نماید. وجود نظریه پردازان بزرگی چون افلاطون، لئو تولستوی، زیگموند فروید، ژاک دریدا، ژیل دلوز و ... در مسیر شناخت نقاشیخط نکته ها و روشنگری های خوب و مطلوبی را در بر داشت. که با کمی چاشنی تحلیل رویکردهای مکاتب شرقی و غربی و فرهنگ های مختلف جوامع بشری علت ظهور، کارکرد، رسالت و چرایی مکتب نقاشیخط را بررسی، تحلیل و پایه ریزی می کند.

به اشتراک بگذارید

Telegram
facebook
Twitter

مقاله ها

نقد و بررسی آثار عین الدین صادق زاده با رویکرد فرم و فرمالیستی
اسماعیل رضایی

زبان نقاشیخط تلویحاً اشاره‌ای است. بافرم های به‌کاررفته در اثر مخاطب را به معنا یاهویتی که در سوبژه هنرمند جاری است. هدایت می‌کند. ازاین‌رو هنرمند می‌تواند با علائمی که به‌صورت فرم‌های انتزاعی و تجریدی است. مفاهیم، حالات، احساسات و درک هنرمند از متون را به‌عنوان فرم در اثر تجلی می‌کند. را به مخاطب انتقال دهد. که درخور صفا و شأن باشد و با کاربستی که ریشه در فلسفه عرفان اسلامی دارد. عجیـن گردد. درواقع این نوع از بیـان می‌تواند بیانی و ارتباطی عالم‌گیر باشد. و نقش یک گویش بدون محدودیت زمانی را در بر گیرد. یعنی نقاشیخط زبانی است. که دربرگیرنده حالات، احساسات و تجربیاتی که هنرمند به‌واسطه سیر و سلوک در عالم غیب و شهود، به دست آورده است. در این خصوص می‌توان گفت آثار عین الدین صادق زاده دارای این خصوصیت است. و در برقراری این ارتباط توانسته است رسالت و مقصد نقاشیخط را بیان دارد.

پژوهشی بر مکتب اکسپرسیونیسم انتزاعی و مکتب نقاشیخط با نگاهی بر ضمیر ناخودآگاه
اسماعیل رضایی

اصلی‌ترین رسالت و زبان نقاشیخط تکیه‌بر پتانسیل و توان حروف، بر اساس ناخودآگاه هنرمند است. که آن را به زبان بین‌المللی و جهانی مبدل می‌سازد. همین موضوع باعث می‌گردد. که مخاطب آنچه را هنرمند در لحظه خلق اثر (نقاشیخط) تجربه کرده است. را دریافت کند. یعنی در این قسمت حروف با ساختاری از شکست روبرو می‌شود. که محتوا در قالب فرم قرار می‌گیرد. تجربیات، حالات و احساسات هنرمند از روزنه‌ای به نام فرم در اثر تجلی می‌یابد. که مخـاطب تجربیـات، حالات و احساسات هنـرمند را دریافـت می‌کند. رسیدن به این فضا، یعنی فلسفه و رسالت دقیق هنر اسلامی که ریشه آن در واحدی مطلق است.فهم آناتومی فرم حروف در این مقوله اهمیت بسیاری را دارد. 

نقد و بررسی اثر جمال آفتاب سید حمید شریفی آل هاشم با رویکرد سمیوتیک
اسماعیل رضایی

سمیوتیک  اگر چه معنی واژه سمیوتیک به زبان فارسی به عنوان "نماد شناسی" ترجمه شده است. اما دلالت بر کاربرد و مفهوم کلی آن ندارد. به گونه ای می تواند روایتگر قسمتی از کاربرد آن باشد. به طور کلی "نماد شناسی" به عنوان یک رویکرد و یا یک روش برای تجزیه و تحلیل آثار هنری می تواند کاربرد داشته باشد. که در این روش به زبان منتقد بیان می گردد. به همین سبب در زمان ها و مکان های مختلف می تواند تبدیل به ارزش و ضد ارزش گردد. 

نقد و بررسی اثرکویرکاظم چلیپا با رویکرد آیکونولوژی
اسماعیل رضایی

آیکونولوژی به عنوان یک روش و رویکرد در اثر هنری سال ها است که در مطالعات هنر مورد استفاده قرار می گیرد، علی رغم ادعای کارکرد آن در باب تفسیر آثار هنری هیچ گاه در توصیف، تشخیص و تفسیر، نقاشی های انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار نگرفته، به سبب آفاق اندیشه و فرهنگ عاشورایی که از اندیشه ناب و اصالت امام حسین(ع) منشاء می گیرد، هنرمندان انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی قلم بر دست گرفته و موضوعات با تفکرهای مختلفی را تجربه کرده اند، که در زمره این هنرمندان نیز کاظم چلیپا حضور دارد و اثر "کویر" گویای تفسیری کامل از این معناست، هدف این مقاله امکان سنجی استفاده از روش آیکونولوژی در پی نقد و بررسی معنایی اثر "کویر" است،

نقد و بررسی الگوی مارکسیسم درهنر انقلابی اسلامی
اسماعیل رضایی

به موازات «هنرهای مردمی» که در شوروی، چین، کوبا، و مکزیک در هنگام انقلاب شکل گرفت، هنرمندان هوادار تغییر سیاسی در کشور نیز در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اقدام به آفرینش پوسترها، دیوارنگاری‌ها، و گرافیتی‌هایی کردند که در جهت انقلاب بودند.  هنرمندانی چون آراپیک باغداساریان و هانیبال الخاص از جمله هنرمندانی بودند که در کارهای آن روزهای خود یا به آشکارا به مخالفت با حکومت شاه می‌پرداختند و یا اندوه مردم در مرگ مبارزان و کشته‌شدگان خیابان را به تصویر می‌کشیدند. دیگرانی چون نیکزاد نجومی با الهام از انقلابیون مکزیک، به خلق آثاری تاریک از نمایش خفقان و استبداد پرداختند. 

بررسي، تحلیل و تطبيق هنر هخامنشي با هنر يوناني
اسماعیل رضایی

این مقاله به بررسي تطبيقي هنر هخامنشي و هنر يوناني، که در زمینه های نوع موسیقی، نوع معماری ، نوع مجسمه و نوع نقش برجسته های موجود در هر دو ملیت است،پرداخته می شود. هدف از این بررسی دستیابی به اشتراک ها و افتراق ها موجود در این دو عصر هنری که در دو بازه زمانی بوده اندمی باشد، و این در حالی است که این دو عصر در بازه های زمانی مختلف و با رویکرد ها و سبک های متفاوت و متشابه ارائه کرده اند. هنر ایران در عهد هخامنشیان عمدتا بر پایه ی بزرگداشت مقام پادشاهان و استعاری تجلی می کند، هنر این عصر ترکیبی است از هنر اقوام گوناگونی که تابع پارسیان بوده اند و هخامنشیان با بهره گیری مناسب از این هنرهای مختلف و ریختن کلیه جلوه های هنری اقوام و ملل مختلف در یک قالب به هنر خود اعتلا بخشیده اند.

بررسی و تحلیل فتّوت‌ نامه‌ عبدالرزاق‌ کاشانی
اسماعیل رضایی

توصیف‌ و تحلیل‌ اثر فتّوت نامه‌ و زندگی‌ عبدالرزاق کاشانی که شامل افكار و آداب‌ جوانمردي‌ -از جمله‌ ذخاير معنوي‌ و فرهنگي‌ است‌ - می پردازد که  بصورت يك‌ سلسله‌ تعاليم‌ اخلاقي‌ و يك‌ نوع‌ حكمت‌ عملي‌ براي‌ عامه‌‌ مردم‌ درآمده‌ و در دوره‌هاي‌ فطرت‌ كارساز بوده‌ است؛ بدين‌ معني‌ كه‌ آن‌ بخش‌ از احكام‌ دين‌ و اصول‌ عقلي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ زندگي‌ افراد در جامعه‌ و رفتار آنان‌ با یكديگر بوده‌ به‌ صورت‌ تلطيف‌ شده با گذشت‌ زمان‌ از انواع‌ صافي هاي‌ تجربي‌ و انساني‌ عبور كرده‌ و در قالب‌ قواعد اخلاقي‌ به‌ ظريف‌ترين‌ حالات‌ خود درآمده‌ و از نسلي‌ به‌ نسل‌ بعد سپرده‌ شده‌ است‌.

بررسی و تحلیل روانکاوانه رنگ و فرم در سبک اکسپرسیونیسم (ونگوگ) با اکسپرسیونیسم انتزاعی (پولاک)
اسماعیل رضایی

بررسی سبک اکسپرسیونیسم، نقاشی های ون گوگ با اکسپرسیونیسم انتزاعی، نقاشی های جکسون پلاک دارای نقاط متصلی و منفصلی هستند که در این مقاله با نگاهی روانکاوانه و تحلیلی مورد ارزیابی قرار میگیرد. محوریت در هر سبک اکسپرسیونیسم نتیجه عواطفی چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب است که به عبارت دیگراکسپرسیونیسم شیوه‌ای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای هیجانات شدید خود از رنگ‌های تند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت بهره می‌گیرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای اسماعیل رضایی محفوظ است
All Right Reserved © Copyright 2017