اسماعیل رضایی

گویشی بنام خطاشیک

Menu صفحه اصلی بیوگرافی تاریخچه نقاشیخط کتاب ها گالری آثار مقاله ها رویدادهای هنری ارتباط با ما

مجموعه هوای بهشت

آثار ارائه شده در نمايشگاه ( هوای بهشت) حاصل تجارب خوشنویسی و نقاشیخط اسماعیل رضایی بود كه متشکل از 50 اثر خوشنویسی و نقاشیخط از اشعار حضرت حافظ ، سهراب سپهری به جهت نمايش عمومي در نگارخانه فرهنگسرای هفت چنار در سال 1373انتخاب شد.