اسماعیل رضایی

گویشی بنام خطاشیک

Menu صفحه اصلی بیوگرافی تاریخچه نقاشیخط کتاب ها گالری آثار مقاله ها رویدادهای هنری ارتباط با ما

مجموعه بوی بهشت

آثار ارائه شده در نمايشگاه (بوی بهشت) حاصل تجارب هنری نقاشیخط اسماعیل رضایی بود كه متشکل از 22 اثر نقاشیخط، آیات، حدیث ها و روایات به جهت نمايش عمومي در دانشکده هنر دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر در سال 1385 انتخاب شد.