اسماعیل رضایی

گویشی بنام خطاشیک

Menu صفحه اصلی بیوگرافی تاریخچه نقاشیخط کتاب ها گالری آثار مقاله ها رویدادهای هنری ارتباط با ما

مجموعه کلام بهشت

آثار ارائه شده درمجموعه (کلام بهشت) حاصل تجارب هنری بیست سال اسماعیل رضایی است که ما بین سال های 1380 تا 1394 با مطالعه رنگ های سنتی و اسلامی با مطالعه فرم و حروف در مکتب عبدالمجید درویش و علی اکبر گلستانه با قالبی از انتزاع و تجریدی که پدیدآورنده عنصری بنام آبستره است با تکیه بر اندیشه و رویکرد بر پایه فهم کتاب هنر چیست لئو تولستوی خلق شده اند.